Telemarketering

Telemarke-tering

Al meerdere malen had mijn mobiel indringend aangegeven dat er gebeld werd. Ik was in vergadering dus drukte weg, wel zag ik dat er in mijn scherm de aanduiding ‘’privenummer’ verscheen. Een nummer dus dat niet aansluit bij een van mijn contacten. Onbekend is bij mij dan al snel onbemind en voel ik me niet geroepen een dergelijk nummer te woord te staan. Echter, deze keer bleef er aanhoudend gebeld worden.

Dan word ik onzeker. Misschien is het wel iemand die belt omdat er iets naars is gebeurd met mijn vrouw of met een van mijn kinderen. Misschien is het iemand die me wil bellen omdat mijn broer een ongeluk heeft gehad, misschien is het wel de bank omdat ze vanwege de economische recessie graag een gesprek met me willen aangaan over de verstrekte hypotheek, misschien  belt de Sint wel om duidelijk te maken dat hij dit jaar, vanwege de politieke roering omtrent  zijn gevolg,  niet kan komen…. Dus, na enige aarzeling en oplopende onzekerheid de telefoon vriendelijk opgepakt. Een industrieterreintoontje aan de andere kant maakte me, gemaakt enthousiast, duidelijk dat ik kans maakte op een geweldig aanbod van een of andere zinloze loterij. Woedend kolkte het bloed door mijn aderen , mijn bloeddruk steeg tot ver boven het toelaatbare  en ik moest verschrikkelijk mijn best doen deze telemarketeringteerder niet weg te schelden. Oh ja, en passant werd ik ook nog gewezen op mijn ‘recht van verzet’.  Graag en bij deze: ik verzet me tegen alles wat onbedoeld, ongevraagd en ongewild mijn hoofd en hart binnenstormt en me deelgenoot  wil maken van IETS  waar ik NIETS mee te maken wil hebben.

Bram

« Terug