Kerkproeverij

Binnen de Protestante Kerk Nederland is de afgelopen jaren ernstig en opnieuw nagedacht over de rol van de kerk in de samenleving. Welke plek nemen we in, hoe verhouden we ons tot die samenleving en welke vormen zijn daarin passend. Pionieren hebben ze het genoemd. Een van de activiteiten die ook is bedacht heet Kerkproeverij.  Op bepaalde zondagen van het jaar worden de kerkdiensten zo ingericht dat het eenvoudiger en aantrekkelijker moet zijn om als gemeentelid iemand anders uit te nodigen. Ook mooi! 
Dat alles in de geest van een missionaire kerk willen zijn. Het bewijst eens te meer dat die kerk blijft bewegen en zich niet wil laten ringeloren door de tand des tijds en ook niet door de ‘geest’ van deze tijd. Ik ben hoopvol en tegelijkertijd ook wat kritisch. Ik denk dat we het niet redden met allerlei nieuwe vormen, missionaire activiteiten en proeverijtjes. De toekomst van de kerk zit in uw en mijn hart. Dieper nog, de toekomst van de kerk zit in de aanwezigheid van Jezus Christus in ons leven. De Kerk draait om Hem. Zijn kerk wordt zichtbaar als Hij door jou en mij zichtbaar wordt. Laten wij ons nog ‘proeven’? Dan maar even met de Statenvertaling van Psalm 34 in de hand: Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem vertrouwt.

Bram

« Terug