Speciaal dit Onderwijs

Mijn vrouw is leerkracht op een school voor en met (zoals wij dat thuis noemen): speciale kindjes. Evenals het reguliere onderwijs, starten de scholen 11 mei weer. Op de ‘normale’ scholen worden roosters aangepast en komen de leerlingen in kleinere groepen bij elkaar. De maatregelen worden zo goed mogelijk opgevolgd en het uitgangspunt is de veiligheid van leerkracht en leerling. Je zou denken, dat dit voor een school met extra kwetsbare kinderen in niet mindere mate zou gelden. Maar niets is minder waar. Het speciaal onderwijs gaat gewoon volle bak open. Geen aangepaste roosters en groepen. Het kan zijn dat ik het gemist heb, maar ik heb geen duidelijke argumenten gehoord waarom daarvoor is gekozen. Nu kan ik mijn gezonde verstand natuurlijk gebruiken en bedenken dat juist voor deze kinderen een ‘normale’ situatie de meeste rust en regelmaat geeft. Voor veel van hen is het lastig om te moeten omgaan met voortdurend wijzigende omstandigheden. Natuurlijk is het ook zo dat in de omgang met deze leerlingen een 1,5 meter zone amper haalbaar is. Er is noodzakelijk en nodig fysiek contact in de ondersteuning van hen. Ik kan me ook voorstellen dat ervoor gekozen is omdat de druk in de gezinssituaties van deze kinderen erg groot is en dat met dit besluit voor veel ouders ‘lucht’ ontstaat. Dat gun ik ze overigens van harte! Maar wat ik te weinig hoor is iets over het verhoogde risico dat de leerkrachten, onderwijsassistenten, ambulant begeleiders, etc. oplopen in deze situatie. Dat er iets structureels wordt gedaan om hen in die kwetsbare situatie extra te beschermen. Dat bevalt me niet en dat maakt me ook boos. Misschien kan iemand me het uitleggen?

Bram

« Terug