Nieuws

En toch producties een nieuwe fase in.

Na een periode van wat minder activiteit binnen En toch producties breekt een nieuwe fase aan.
Ik heb inmiddels ruim 25 jaar ervaring met het leidinggeven  aan mensen, teams en organisaties. Ook in de rol van bestuurder en toezichthouder heb ik veel bagage opgedaan.  

Die ervaring heb ik voor het grootste gedeelte opgedaan bij en met organisaties binnen een identiteitsgebonden kader. Een christelijk kader. Deze ervaring wil ik en ga ik breder inzetten.

Op bestuurlijk en strategisch niveau wil ik graag uw partner zijn om de missie van uw organisatie te vitaliseren en te implementeren. Samen met u die bronnen, van waaruit uw organisatie is gestart, herontdekken en aan uw organisatie die identiteit geven waarop u aangesproken wilt worden en van waaruit u de meerwaarde van uw organisatie omzet in uw unieke plek in de samenleving. 

Wilt u eerst maar eens kennismaken? Ik kom graag bij u langs om dat te doen.

Bram Rebergen