Onze koningin

Hoewel het al even geleden is, wil ik toch nog even terugkomen op een significante gebeurtenis in de maand januari van dit jaar. Tijdens een bijeenkomst van In Vrijheid Verbonden werden aan Prinses Beatrix 5 dromen overhandigd door representanten van de grootste religies in ons land. Dit in aansluiting op het boek ‘mijn dromen voor dit land’ dat onze koning ontving na zijn kroning. Ook de christenen in Nederland mochten een droom overhandigen.  Eerlijk gezegd had ik er niets van meegekregen, totdat een collega me er op wees. Niet zozeer vanwege de gebeurtenis maar vanwege degene die namens de christenen in Nederland dit mocht doen. Je zou dan misschien denken aan de Aartsbisschop van Utrecht  of aan de voorzitter van de Raad van Kerken of de voorzitter van de Generale Synode van de PKN of Andries Knevel, Andre Rouvoet, Arie Boomsma   of Jan van de Bosch die regelmatig aan tafel schuift bij Pauw & Witteman als er iets gu-ristelijks moet worden gezegd. Maar nee! Tot mijn vreugdevolle verbazing zag ik mijn dierb’re ex  YfC en Flevocollega,  huidige beleidsmedewerker jeugd van de Evangelische Alliantie en echtgenote van EO anchorman Thijs van den Brink:  Vincenza La Porta stralen!  Voor mij is en blijft zij een heldere en krachtige stem in die zo vaak in zichzelf gekeerde christelijke wereld. Heerlijk!  Zij heeft namens ons, namens mij, aan de prinses onze wens voor dit land vertolkt en stem gegeven.  Hoewel ze aan mij persoonlijk en aan de wijkgemeente waarin  ik kerk  geen toestemming heeft gevraagd mij te vertegenwoordigen, stem ik van harte in met haar als boegbeeld van de christenen in ons land. Ik stel voor dat we haar als zodanig kronen als koningin der christenen en zij daarmee een prachtige protestante variant is op  de Heilige Moeder van onze Roomse broeders en zusters. Zullen we dat doen?

 

Bram

« Terug